Hmotnosť strechy neurčuje len samotná krytina, ale aj hmotnosť strešných lát, kontralát, tepelnej izolácie a pôsobiacich poveternostných vplyvov (sneh, ľad, dážď, vietor). Len samotný sneh môže pôsobiť na krytinu zaťažením 200 kg/m². Pri priemernej ploche strechy 200 m2 je to záťaž až 40 ton (čo je napríklad hmotnosť tanku), ktorá pôsobí na krytinu a krov.

Preto musí byť krov dostatočne dimenzovaný bez ohľadu na hmotnosť krytiny. Pri krytine nie je potom až tak dôležitá hmotnosť, skôr robustnosť (pevnosť), ktorá musí takúto záťaž zniesť.
V tomto je Bramac najlepší.

BRAMAC MAX 7°
Aj pre prípady, keď predsa len treba brať do úvahy hmotnosť strechy, má Bramac riešenie. Bramac Max 7° je najľahšou strešnou krytinou spomedzi všetkých pevných krytín na trhu. Väčší rozmer krytiny znamená použitie menšieho počtu lát, rýchlejšiu pokládku.
  Je hmotnosť krytiny určujúca?

Pri stanovení celkovej hmotnosti strechy je potrebné zohľadniť:
• hmotnosť samotnej krytiny
• hmotnosť strešných lát
• hmotnosť kontralát
• hmotnosť tepelnej izolácie
• poveternostné vplyvy

Pre názornosť Vám na grafoch ukážeme, akým spôsobom a čo všetko vplýva na hmotnosť strechy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po zohľadnení celej skladby strechy spolu
s poveternostnými vplyvmi nie je pre celkové zaťaženie samotná hmotnosť krytiny rozhodujúca – prvotné rozdiely v hmotnostiach samotnej krytiny sa vyrovnávajú.